کارت خرید

سرور مجازی

رم یک گیگ


 • محل سرور آلمان

 • دیتاسنتر هتزنر Hetzner

 • پردازنده 1core(3.2 Ghz)

 • فضای هارد دیسک 40GB sata

 • فضای بکاپ 20GB

 • رم گارانتی شده 1024MB

 • پهنای باند نامحدود

 • تعداد آی پی اختصاصی 1 عدد

 • پورت شبکه 1Gbps

 • مجاز سازی Vmware ESXI V5.5

 • آپتایم سرور 99.99%

 • تحویل بین 1 تا 8ساعت

 • راه اندازی رایگان


رم دو گیگ


 • محل سرور آلمان

 • دیتاسنتر هتزنر Hetzner

 • 2Core 2*3.2 GHz Unlimited CPU

 • فضای هارد دیسک 60GB sata

 • فضای بکاپ 20GB

 • رم گارانتی شده 2048MB

 • پهنای باند نامحدود

 • تعداد آی پی اختصاصی 1 عدد

 • پورت شبکه 1Gbps

 • مجاز سازی Vmware ESXI V5.5

 • آپتایم سرور 99.99%

 • تحویل بین 1 تا 8ساعت

 • راه اندازی رایگان


رم چهار گیگ


 • محل سرور آلمان

 • دیتاسنتر هتزنر Hetzner

 • 3Core 4*3.2 GHz Unlimited CPU

 • فضای هارد دیسک 80GB sata

 • فضای بکاپ 20GB

 • رم گارانتی شده 4096MB

 • پهنای باند نامحدود

 • تعداد آی پی اختصاصی 1 عدد

 • پورت شبکه 1Gbps

 • مجاز سازی Vmware ESXI V5.5

 • آپتایم سرور 99.99%

 • تحویل بین 1 تا 8ساعت

 • راه اندازی رایگان


رم شش گیگ


 • محل سرور آلمان

 • دیتاسنتر هتزنر Hetzner

 • 3Core 4*3.2 GHz Unlimited CPU

 • فضای هارد دیسک 200GB sata

 • فضای بکاپ 40GB

 • رم گارانتی شده 6144MB

 • پهنای باند نامحدود

 • تعداد آی پی اختصاصی 1 عدد

 • پورت شبکه 1Gbps

 • مجاز سازی Vmware ESXI V5.5

 • آپتایم سرور 99.99%

 • تحویل بین 1 تا 8ساعت

 • راه اندازی رایگان


رم هشت گیگ


 • محل سرور آلمان

 • دیتاسنتر هتزنر Hetzner

 • 4Core 4*3.2 GHz Unlimited CPU

 • فضای هارد دیسک 400GB sata

 • فضای بکاپ 100GB

 • رم گارانتی شده 8192MB

 • پهنای باند نامحدود

 • تعداد آی پی اختصاصی 1 عدد

 • پورت شبکه 1Gbps

 • مجاز سازی Vmware ESXI V5.5

 • آپتایم سرور 99.99%

 • تحویل بین 1 تا 8ساعت

 • راه اندازی رایگان